PIOTR BOROWSKI STRONA OSOBISTA

Idź do spisu treści

Menu główne

Lekarz stomatolog - Piotr Borowski od wielu lat uczestniczy
w szkoleniach dotyczących implantów, których zwieńczeniem jest uzyskanie krajowego, a następnie międzynarodowego Certyfikatu Umiejętności Implantologicznych (Niemiecka- DGOI oraz Światowa -ICOI Organizacja Implantologiczna).
Doktor jest również absolwentem Szkolenia Podyplomowego
Uniwersytetu J. W. Goethe we Frankfurcie oraz posiadaczem Certyfikatu Implantologicznego Uniwersytetu w Nowym Jorku.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego